onsdag 24. desember 2008

God Jul!

Han skal vera stor og kallast Son til Den høgste. Herren Gud skal gje han kongsstolen til David, far hans. Han skal vera konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikkje vera ende på kongedømet hans. Luk 1, 32-33


I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk. 2, 11
For eit barn er oss født, ein son er oss gjeven. Herreveldet kviler på hans aksler, og han skal kallast: Underfull Rådgjevar, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Jes 9, 2

Ingen kommentarer: